מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

פרשת מסעי אמצעי ומטרה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור