מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

חטא המרגלים וחטא המעפילים - משורש אחד

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור