מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ללמוד תורה ולקיים מצוות בבחינת "אשה חדשה"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור