מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

מצוות ביכורים ומצוות וידוי מעשרות

ע"י: הרב בנימין יגר