מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכנו

כפייה דתית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור