מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

משמעות כריתת הברית בין הקב"ה ועם ישראל

ע"י: הרב בנימין יגר