מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכנו

השראת שכינה בתוך עם ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר