מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לימוד תורה - מתוך ידיעת ערכה של תורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור