מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הפטרות

מקץ שבת שניה של חנוכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור