מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » הפטרות

"מרכבת" ישעיהו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור