מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

העקידה שיא הנסיונות

ע"י: הרב בנימין יגר