מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אליעזר עבד אברהם - אור וצללים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור