מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

סיבת שליחת אליעזר דוקא לחרן

ע"י: הרב בנימין יגר