מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ויפגע במקום ההוא

ע"י: הרב בנימין יגר