מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דרכנו

קידוש ה' עדיף מחילול ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר