מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

הקנאה והתאוה והכבוד - מוציאים את האדם מן העולם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור