מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מחצית השקל - לכפר על נפשותיכם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור