מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שבת - עדות על עולם מושלם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור