מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

מידות טובות - תנאי לקבלת התורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור