מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

להיות "אדם" אפשר רק ע"י התורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור