מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

בעלותם של אדם ואלוקיו

ע"י: הרב ראובן טרגין

Acrobat להורדת השיעור