מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

להרגיש את החסרון - בחורבן הבית ובסילוקו של גדול הדור

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור