מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת חודש אלול - כיצד?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור