מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחת מוסר לפרשת כי תבוא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל