מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ברכת שופרות - והגאולה העתידה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור