מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אברהם אבינו - חסד ואמונה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור