מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

להתרחק מנסיונות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור