מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מפגש יעקב ופרעה והמסר של יעקב

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ