מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הכרת טובה - יסוד גדול בעבודת ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור