מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הזריזות בעבודת ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל