מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ספירת העומר - הכנה למתן תורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור