מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

להכיר ערכה של תורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

MS Word להורדת השיעור