מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

איש על מחנהו ואיש על דגלו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

MS Word להורדת השיעור