מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחת מוסר לפרשת נשא - השיחה לא שוכתבה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

MS Word להורדת השיעור