מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

לשאוף לגדלות, לא לבינוניות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור