מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קשר רשעים אינו מן המנין

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור