מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

למה אנו משתוקקים לימות המשיח?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור