מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

בין הזמנים - בחינת בני גד ובני ראובן בעבר הירדן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור