מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת ראש השנה - קבלת מלכות ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

MS Word להורדת השיעור