מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

מעשה איש ופקודתו" - משקל המעשים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור