מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

חטאי גדולי האומה - שריטה קלה ביהלום

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור