מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

טעם ריבוי המצוות בענין איסור חמץ וזכירת יציאת מצרים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור