מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

למה ניתנה תורה דוקא ע"י משה רבינו?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור