מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מה בין בית דין של מטה לבית דין של מעלה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור