מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

השבת - היסוד לימי המעשה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור