מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מחצית השקל, חטא העגל, וגזירת המן

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור