מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בהר-בחוקותיי

להרגיש את ערכו של כל אדם וּלְכַבְּדוֹ

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור