מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

תועלת התפלה - בַּהתרוממות הבאה ממנה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור