מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

קְיָמֵיהּ דפינחס קַנָּאָה - פנחס זה אליהו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור