מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

חיים בלי תורה - כמיתה הם חשובים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור